Odstávka portálu finančnej správy.

V súvislosti so zmenami interných informačných systémov informujeme verejnosť o odstávke portálu finančnej správy. Tá sa uskutoční od piatku 27. februára 2015 od 14,00 hodiny. Predpokladané ukončenie je v nedeľu 01. marca 2015 o 8,00 hod. Počas tejto doby bude podávanie elektornických dokumentov upravené nasledovne:

 • 27. 2. 2015 od 14,00 hod do 28. 2. 2015 do 02,00 hod bude umožnené podávanie prostredníctvom aplikácie eDane Windows
 • 28. 2. 2015 od 02,00 hod do 1. 3. 2015 do 08,00 hod nie je možné elektronické podávanie.
Za pochopenie ďakujeme.
Robíme to pre Vás.
Vaša finančná správa

Elektronické podávanie dokumentov

Neregistrovaní používatelia môžu pomocou aplikácie eDANE vyplniť a vytlačiť daňové priznanie.

Autorizovaným používateľom poskytuje možnosť elektronického doručenia daňového dokumentu správcovi dane. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export do formátu XML.

Inštalácia aplikácie eDANE/Java Inštalácia aplikácie eDANE/Win

Príručky:

Príručky:

Elektronická komunikácia:

 • Zaručený elektronický podpis alebo Elektronická značka (dohoda)

Elektronická komunikácia:

 • Zaručený elektronický podpis alebo Elektronická značka (dohoda)

Technické predpoklady na strane klienta:

 • operačný systém Windovs, Mac OS, Linux Testované na : Linux Ubuntu 12.04.1 64bit, Linux OpenSuse 12.2 32bit, Linux CentOS 6.3 32bit, Windows XP, Windows 7, Mac OS X, Fedora
 • Java, verzia 6 a vyššie
 • webový prehliadač
 • prehliadač podporujúci PDF 1.4 a vyššie (napr. Adobe Reader, Evince, Okular)

Technické predpoklady na strane klienta:

Ak používate PROXY server, musia byť povolené adresy: https://ekr.financnasprava.sk/DRSREkrWeb/DRSREkr.asmx a http://edane.drsr.sk/.

Kontakt

Finančné riaditeľstvo SR

Lazovná č. 63
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500

Banská Bystrica - tel.: +421 (48) 4393111;
Bratislava - tel.: +421 (2) 48273111, 112, 115
fax: +421 (2) 43421879

Finančné riaditeľstvo SR - podateľňa

(podateľňa neslúži ako spojovateľ ani ako informačná linka)

Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica 1, tel.: +421 (48) 4369117, 217
Mierová č. 23, 815 11 Bratislava 1, tel.:+421 (2) 48273162

Ako s nami komunikovať

Telefonicky cez callcentrum 048/43 17 222

Na uvedenej infolinke zabezpečuje Finančné riaditeľstvo SR poskytovanie informácií verejnosti nasledovne:

 • Voľba č. 1 – Informácie k elektronickým službám
 • Voľba č. 2 – Informácie k DPH
 • Voľba č. 3 – Informácie k dani z príjmov
 • Voľba č. 4 – Informácie pre obce o tom, ako majú nahlásiť povolenia vydané pre trhové miesta
 • Voľba č. 5 - Informácie k dani z motorových vozidiel a k používaniu ERP

Na infolinke finančnej správy sa poskytujú informácie vyplývajúce z daňových zákonov bez posudzovania konkrétnych účtovných operácií a dokladov, ako aj bez posudzovania uzatvorených zmlúv.

Na infolinke sa neposkytujú informácie o

 • osobných účtoch daňových subjektov,
 • nedoplatkoch a preplatkoch daňových subjektov,
 • daňových identifikačných číslach,
 • finančnej situácii daňových subjektov.

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Online chat

Online komunikácia je zabezpečovaná v oblasti

 • technickej podpory pri elektronickej komunikácii
 • dane z príjmov fyzických osôb nepodnikateľských subjektov, a to iba v oblasti
  • zdaňovania príjmov z predaja nehnuteľností,
  • zdaňovania príjmov z prenájmu nehnuteľností,
  • zdaňovania príjmov z predaja hnuteľných vecí,
  • nezdaniteľných častí základu dane,
  • podávania daňových priznaní,
  • uplatňovania daňového bonusu
Táto forma komunikácie je dostupná prostredníctvom aplikácie Live Agent:

Poštou na adrese

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná ulica č. 63
974 01 Banská Bystrica